Menu
Sepetiniz

K.V.K.K. Başvuru Formu

6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN KAPSAMINDA

 VERİ SORUMLUSUNA BAŞVURU FORMU

 

GENEL AÇIKLAMALAR

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda (“KVKK”) ilgili kişi olarak tanımlanan kişisel veri sahiplerine, KVKK’nın 11inci maddesinde kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin belirli haklar tanınmıştır. KVKK’nın 13. maddesinin 1.fıkrası uyarınca; veri sorumlusu olan şirketimize bu haklara ilişkin olarak yapılacak başvuruların;

· Kimlik teyidini sağlayacak bir belge ile birlikte ıslak imzalı başvuru formunun elden, veya noter aracılığı ile,

· 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu kapsamında düzenlenen güvenli elektronik imza ile imzalanarak,

· Size ait olduğu önceden tarafımızca doğrulanmış veya sistemimize kayıtlı olan e-mail adresiniz kullanılarak,

· Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından öngörülen bir yöntemin izlenmesi usullerinden biri ile tarafımıza iletilmesi gerekmektedir.

Başvuru Yöntemi

Başvurunun Yapılacağı Adres

Dikkat Edilecekler

Kimlik tespitini sağlayacak bir belge ile ıslak imzalı başvuru formunun elden teslimi

Yıldırım Beyazıt Mahallesi 14066. Sokak No:2/23
Merkez-OSMANİYE

 

Şirkete temsile yetkili kişilere teslim edilmelidir.

Kimlik tespitini sağlayacak bir belge ile ıslak imzalı başvuru formunun noter aracılığıyla posta yoluyla teslimi

Yıldırım Beyazıt Mahallesi 14066. Sokak No:2/23
Merkez-OSMANİYE

 

Gönderinin üzerine “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Bilgi Talebi” yazılacaktır

 

Elektronik posta yoluyla

 

[email protected]

 

Başvurunuzun geçerli kabul edilebilmesi için e-posta adresinizin tarafımıza önceden bildirilmiş olması veya sistemimizde zaten  kayıtlı olması gerekir.

 

 

Şirketimize iletilmiş olan başvurularınız KVKK’nın 13. maddesinin 2. fıkrası gereğince, talebinizin niteliğine göre talebinizin bizlere ulaştığı tarihten itibaren “en kısa sürede ve en geç 30 gün içinde” yanıtlandırılacaktır. Yanıtlarımız KVKK’nın 13. maddesi hükmü gereğince yazılı veya elektronik ortamdan tarafınıza ulaştırılacaktır.

  1. Başvuru Sahibi İletişim Bilgileri:

 

Adı Soyadı:

 

T.C. Kimlik No:

 

Telefon No:

 

E-Posta Adresi:

 

Tebligat Adresi:

 

 

 

  1. Şirketimiz ile olan ilişkiniz:

 

(   ) Çalışan

Çalıştığınız Dönem ve Biriminiz:

 

 

 

(   ) Müşteri

Satış Faturası Bilgileriniz:

 

 

(  ) Tedarikçi / Hizmet Veren

Şirket adı ve Unvanınız:

 

 

 

(    ) Ziyaretçi

Ziyaret Zamanınız ve Görüştüğünüz Birim:

 

 

 

(    ) Diğer

Açıklayınız:

 

 

 

 

    3. Lütfen KVKK kapsamındaki talebinizi detaylı olarak belirtiniz:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1. Lütfen başvurunuza vereceğimiz yanıtın tarafınıza bildirilme yöntemini seçiniz:

 

(  ) Tebligat adresime gönderilmesini istiyorum

 

(  ) E-posta adresime gönderilmesini istiyorum.

 

(  ) KEP adresime gönderilmesini istiyorum.

İşbu başvuru formu, Şirketimiz ile olan ilişkinizi tespit ederek, varsa, Şirketimiz tarafından işlenen kişisel verilerinizi eksiksiz olarak, ilgili başvurunuza doğru ve kanuni süresinde cevap verilebilmesi için tanzim edilmiştir. Hukuka aykırı ve haksız bir şekilde veri paylaşımından kaynaklanabilecek hukuki risklerin bertaraf edilmesi ve özellikle kişisel verilerinizin güvenliğinin sağlanması amacıyla, kimlik ve yetki tespiti için Şirketimiz ek evrak (kimlik, ehliyet gibi.) talep etme hakkını saklı tutar. Form kapsamında iletmekte olduğunuz taleplerinize ilişkin bilgilerin doğru ve güncel olmaması ya da yetkisiz bir başvuru yapılması halinde Şirketimiz, söz konusu yanlış bilgi ya da yetkisiz başvuru kaynaklı taleplerden dolayı mesuliyet kabul etmemektedir.

 

Başvuruda Bulunan İlgili Kişi:

(Kişisel Veri Sahibi)

 

Başvuru Tarihi :

 

İmza :

 

 

reklam ajansı ankara reklam ajansı Ankara Muhasebeci Ankara Muhasebeci Ankara Muhasebeci Ankara Muhasebeci Ankara Muhasebeci Sanal Ofis Ankara
mantar yetiştiriciliği eğitimi ruhsal numeroloji eğitimi regresyon eğitimi aile dizimi eğitimi topraksız tarım eğitimi arı yetiştiriciliği eğitimi